Alles vanaf het begin documenteren in mappen en alles ook digitaliseren.

(Makkelijk en om later stress te voorkomen.)

Waarom? Omdat je feitelijk bewijs moet gaan verzamelen !

Niet doen?!! Dan staat u niet sterk !!!

Zelf niet instaat dit te doen? Vraag het familie leden of betrouwbare vrienden/kennissen. Anders ons vragen en dan zoeken wij naar een oplossing.

Wat direct te verzamelen en goed bewaren! (Wat van toepassing is en dat verschilt per letsel.)

  • Alle correspondentie tussen derden (UWV, werkgever, verzekeraar, arten, enz.) inzake jouw letselschade;
  • Schade rapport van uw fiets, scooter, auto, enz.
  • Schade rapport tegenpartij;
  • Proces-verbaal politie;
  • Rittenstaat ambulance;
  • Loon specificaties;
  • Jaaropgaven;
  • Bankafschriften.

Opvragen Schade rapport tegenpartij, Proces-verbaal en Rittenstaat ambulance zijn eigenlijk de taak van de belangenbehartiger. Alleen zien velen belangenbehartiger daar de toegevoegde waarde niet van in, omdat het u feitelijk bewijs in handen geeft om de zaak sneller af te ronden.

Vaak wordt er bij verkeersongevallen geen proces-verbaal opgemaakt. Terwijl, dat wel verplicht is door de politie.

Politie moet het ­ongeluk nauwgezet reconstrueren bij letselschade, anders spelen ze de dader / aansprakelijke verzekeraar te veel in de kaart.

Geen tijd en geld bij de politie is een slecht excuus, want alle kosten kunnen gedeclareerd worden bij de aansprakelijke verzekeraar zoals het Burgerlijk Wetboek voorschrijft. (Alleen de politie doet dat niet, dus laten we de belastingbetaler ervoor opdraaien.)

LEES de GOMA enof GBL 2012

(Uw belangenbehartiger onthoudt u deze kennis meestal.)

Bij de Letselschade Raad te downloaden.

GOMA voor medische kunstfouten en GBL 2006/2012 voor verkeersslachtoffers.

Waarom ook 2006, omdat gevallen voor 2012 ook onder deze gedragscode vallen.

Verder heeft de Letselschade Raad geen toegevoegde waarde, omdat ze niet onafhankelijk zijn.

(Dus lees a.u.b. de rest van die mooie praatjes niet op de website van de Letselschade Raad.)

Dé belangenbehartiger! (advocaat, jurist, vriendje/vriendinnetje, kennis, enz.)

Weet wie je vraagt of in de schoot geworpen krijgt door bijvoorbeeld een lopende rechtsbijstand, omdat niet elke belangenbehartiger het goed met u voor heeft.

(Vaak is zijn/haar portemonnee belangrijker, dan die van u.)

Belangenbehartigers zijn vaak alleen uit op het maximale budget wat ervoor staat en opgelegd door verzekeraars.

Daarom verslijten letselschadeslachtoffers ook zoveel zogenaamde belangenbehartigers.

(Gemiddeld 5 belangenbehartigers op één langlopende casus.)

En looptijden van 10, 15 en 20 jaar zijn geen uitzondering op de regel.

Eén belangenbehartiger zou genoeg moeten zijn, maar dan MOET hij/zij wel naar behoren goed werk DOEN !!!

Hoe? Door het letselschadedossier volledig vertrouwd uit u handen te nemen, dan hoeft u zich alleen richten op uw mogelijke herstel.

Belangrijke TIP !!!
Teken bij uw belangenbehartiger GEEN "gerichte medisch machtiging" / "medische volmacht" voor zijn/haar medisch adviseur !!!

Waarom niet? Omdat het in veel gevallen zijn/haar medisch adviseur direct alles doorgespeeld aan de aansprakelijke verzekeraar.

En dat is helemaal geen vereiste in het begin en komt wanneer het u uitkomt.

U vraagt bijvoorbeeld eerst zelf het medisch journaal op bij uw huisarts tot 5 jaar terug en controleert hem eerst op fouten. Alles wat tegen u gebruikt kan worden door verzekeraars, zal aangegrepen worden door de verzekeraar om maar niet te hoeven uit te keren.

Liefst nog 10 jaar terug als verzekeringsartsen niets kunnen vinden.

 

Keurmerk LSA & ASP advocaten ???

(Een rechtsbijstand verzekeraar zal het keurmerk nooit verkrijgen.)

Waarom 2 keurmerken? Dat begrijpt niemand !

Samen worden ze het nooit eens.

Verder geen toegevoegde waarde, omdat de slager zijn eigen vlees keurt.

(Beter af zonder dit zogenaamde keurmerk.)

Wel komen wij met ons eigen keurmerk !!!

Afgegeven door ervaringen van letselschadeslachtoffers volgens Amerikaans model.

Door middel van een Track Record bij te houden.

En dat lijkt ons ook niet meer dan logisch, dat advocaten dat op de voordeur publiceren met die abnormaal hoge uurprijzen.

(Uur prijzen van €300 á €400 zijn geen uitzondering op de regel.)

Letselschadeslachtoffers moeten weten wat er te koop is !!!

Advocaten gaan toch ook af op resultaten van bouwers/ondernemers, die ze inhuren voor hun kapitale villa’s. En advocaten gaan ook af op vakantie recensies als ze een reis boeken.

WORDT VERVOLGD !!!