Wanneer je letselschade (lichamelijk/psychisch letsel) oploopt, ben je in eerste instantie bezig met herstel. Tevens hoop je op een vlotte afhandeling van het verzekeringswerk.

Verzamelen
Belangrijk bij afhandeling van het verzekeringswerk is het verzamelen van documentatie. Denk daarbij aan:

  • Correspondentie tussen derden (UWV, werkgever, verzekeraar, artsen)
  • Schade rapport van uw fiets, scooter, auto, enz.
  • Schade rapport tegenpartij;
  • Proces-verbaal politie;
  • Rittenstaat ambulance;
  • Loon specificaties;
  • Jaaropgaven;
  • Bankafschriften.

Zelf niet instaat dit te doen? Vraag het familie leden, vrienden. Of vraag SAL naar een oplossing.

Niet in alle gevallen gebeurt dit namelijk door uw belangbehartiger. Dus houdt daar rekening mee en vraag het zelf op. Het is nodig bij behandeling van letselschadedossiers. Ook een proces-verbaal wordt niet altijd opgesteld. Vraag erom bij de politie, wanneer het ontbreekt. De politie is verplicht bij ongevallen een proces-verbaal op te stellen.

 

Belangenbehartiger vinden

Helaas zijn vele gevallen bekend, waarbij de belangbehartiger het niet goed voorheeft met het slachtoffer. Weet wie je vraagt of toegewezen krijgt door de rechtsbijstand! Belangenbehartigers hebben vaak afspraken met verzekeringsmaatschappijen voor tijdsbesteding in een zaak. Meerdere belangenbehartigers per dossier en looptijden van 10-20 jaar zijn geen uitzondering op de regel.
Let op! Teken bij aanvang GEEN “gerichte medisch machtiging”, “medische volmacht” voor de medisch adviseur. In veel gevallen speelt de medisch adviseur direct alles door aan de aansprakelijke verzekeraar. Deze gebruikt het tegen u. Bovendien is een medische volmacht bij start van het dossier geen vereiste. Meer informatie? Neem contact op via het meldformulier of via info@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl

Meer weten over hoe verzekeringsmaatschappijen werken? Lees http://delaydenydefend.com