Doelstelling

Afhandeling van letselschade is in ons land niet goed geregeld. Bij schade waarvoor een aansprakelijke partij verantwoordelijk is worden slachtoffers veelal door een dekkinggevende verzekeraar onheus en onmenselijk behandeld. Levens en toekomst van mensen en hun familieleden worden onnodig verwoest door strijd om uitkeringen terwijl hier best iets aan te doen is.

Schadeafwikkeling wordt onnodig vertraagd. Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat bindende wet- en regelgeving doorgaans onzorgvuldig wordt nageleefd. Het ontbreekt aan:

 • Transparantie in procedures bij schadeafwikkeling;
 • Een onafhankelijk orgaan dat adequaat toezicht houdt op de naleving van bindende wet- en regelgeving letselschade;
 • Sancties bij misstanden.

 

Activiteiten

Om schade bij letsel verder te beperken staat het adviespunt mensen bij om het proces zo gemakkelijk mogelijk te maken. Een combinatie van sociaal en zorg én het juridische en rekenkundige.

 • Kosteloos beantwoorden van vragen;
 • Onderhouden van social media groepen;
 • Monitoren van (veel) voorkomende kwesties;
 • Ontwikkelen van digitale hulpmiddelen voor gedupeerden;
 • Behandeling van vastgelopen dossiers;
 • Bemiddeling in vastgelopen dossiers;
 • Waar mogelijk doorverwijzen naar passende loketten.

 

Missie

Van ogenschijnlijk onoplosbare dossiers toewerken naar herstelgerichte dienstverlening, voor én samen met letselschadeslachtoffers.

 

Statutaire doelstelling

De Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers is opgericht op 19 maart 2019 met de volgende doelstelling:

 1. Het bevorderen van brede maatschappelijke bewustwording en empathie voor letselschadeslachtoffers, hun naaste omgeving, andere relaties en getuigen; ter bevordering van hun geestelijk/emotioneel en lichamelijk welzijn en ter herstel en behoud van hun autonome positie in de samenleving;
 2. Het verbeteren van de totale zorgverlening op alle fronten aan primaire en secundaire letselschadeslachtoffers;
 3. Het informeren over rechten en plichten van alle bij letselschadebetrokkenen vanuit ervaringsdeskundigen, lotgenoten en gespecialiseerde advocatuur;
 4. Het bewust maken van alle betrokken stakeholders inzake reeds aanwezige (bindende) wet- en regelgeving en alle andere toepasselijke vak- en branchewetgeving; alsmede het bewust maken van publiek, politiek en de media in deze.
image_pdfimage_print