Visie

Afhandeling van letselschaderegeling is in ons land niet goed geregeld. Slachtoffers waar een
aansprakelijke partij verantwoordelijk voor is, worden veelal door de dekking gevende verzekeraar
onheus, onnodig frustrerend en vaak onmenselijk behandeld tegen alle wet- en regelgeving in.
Levens en toekomst van mensen en gezinnen zijn verwoest door jarenlange strijd om uitkeringen.

Afhandeling duurt veel te lang mede doordat verzekeraars de schadeafwikkeling vaak onnodig vertragen. Uit de praktijk blijkt dat bindende wet- en regelgeving doorgaans niet nageleefd wordt door verzekeraars met ernstige gevolgen voor letselschadeslachtoffers. Het ontbreekt aan:

  • Transparantie in procedures bij schadeafwikkeling
  • Signalering van misstanden door verzekeraars
  • Sancties bij misstanden door verzekeraars
  • Een onafhankelijk orgaan die toezicht houdt op de naleving van bindende wet- en regelgeving door verzekeraars.

 

Missie

SAL registreert meldingen letselschade om de signalering mogelijk te maken. Zo krijgt SAL een beeld van de kwaliteit en knelpunten in de zorg en afhandeling van letselschade. De knelpunten worden besproken met overheden en andere betrokken instanties. SAL ziet het als haar missie alle betrokkenen bij letselschade bewust te maken van misstanden in schadeafwikkeling en de ernstige gevolgen hiervan voor letselschadeslachtoffers.

SAL dringt zo aan op betere informatie over rechten en plichten en een juiste afhandeling bij letselschade.