Misstand
Misstand kan zijn: schending wettelijk voorschrift, gevaar volksgezondheid, gevaar veiligheid personen, gevaar functioneren overheid of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Integriteitsschending
Integriteitsschendingen zijn bijvoorbeeld: machtsmisbruik (verzekeringsartsen / arbeidsdeskundigen), seksuele intimidatie, belangenverstrengeling (met bijvoorbeeld verzekeraars), manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie, onverenigbare functies/bindingen/activiteiten, strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude of corruptie, (strafbare) misdragingen buiten werktijd; verspilling en misbruik van overheid eigendommen.

Privacy-beleid Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers