Misstanden melden via STICHTING ADVIESPUNT LETSELSCHADESLACHTOFFERS : Meld misstand en integriteitsschending.

Misstand kan zijn: schending wettelijk voorschrift, gevaar volksgezondheid, gevaar veiligheid personen, gevaar functioneren overheid of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Integriteitsschendingen zijn bijvoorbeeld: machtsmisbruik (verzekeringsartsen / arbeidsdeskundigen); seksuele intimidatie; belangenverstrengeling (met bijvoorbeeld verzekeraars); manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie; onverenigbare functies/bindingen/activiteiten; strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude of corruptie; (strafbare) misdragingen buiten werktijd; verspilling en misbruik van overheid eigendommen.

Privacy-beleid Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers