Monitoren is een manier om zicht te houden op de voortgang van lopende dossiers in behandeling letselschade, bijvoorbeeld van:

  • Hoelang loopt een letselschade dossier?
  • Is er een proces-verbaal opgemaakt door de politie?
  • Is de letselschade erkend?
  • Doet je belangenbehartiger zijn werk naar behoren?
  • Hoe en waar kan je je causaal verband rond krijgen?
  • enz.

Maar ook bij het aansturen van zorg organisaties.

METEN = WETEN

Door te meten en te monitoren blijft u reflecteren: Doen we de goede dingen? En doen we de dingen goed? Het helpt in het kritisch blijven op de interventies die worden gekozen en op de bijdrage die deze leveren aan de gewenste doelen. Het is een middel om samenhang te blijven zien tussen ‘wat doe ik nu’ en ‘waar wil ik heen’. Monitoringsinformatie is in dit opzicht een middel om de koers te bewaken en waar nodig bij te sturen.

STATISTIEKEN

Proces-verbaal

Bij meer dan 80% van de verkeersslachtoffers wordt GEEN proces-verbaal opgemaakt. Terwijl het Burgerlijk Wetboek, dat wel voorschrijft. Zie bron: OM instructie afhandeling verkeersongevallen (2015I003)