SSOL

Samenwerkende SlachtofferOrganisaties Letselschade (SSOL) is een samenwerkingsverband van drie landelijk

opererende slachtofferorganisaties:

  • Stichting Letselschade en Gerechtigheid
  • Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers
  • Berlimont CMC Consulting

 

Missie: Rechtvaardigheid terug in schadeafhandeling

SSOL werkt vanuit de overtuiging dat ze rechtvaardigheid in schadebehandeling kan laten terugkeren. Ze weet zich hierbij gezien en gesteund door slachtoffers, de Tweede Kamer en Minister Sander Dekker.

 

Doel: ingrijpende herstructurering van de handelwijze van schadeverzekeringsmaatschappijen.

De Letselschade Raad heeft in het verleden gedragsregels (GBL en GOMA) voor verzekeraars opgesteld.  Echter, letselschadeslachtoffers worden nog steeds onnodig frustrerend en onmenselijk behandeld tegen alle wet- en regelgeving in. Verzekeraars rekken en traineren onnodig, in de hoop dat slachtoffers het bijltje erbij neergooien.

SSOL kan door grootschalig onderzoek aantonen dat deze gedragscodes een wassen neus zijn. Door aandacht voor deze onderzoeksuitkomsten in de media, landelijke en lokale politiek wil SSOL de rechtvaardigheid terugbrengen in schadeafhandeling.

 

Vragen

Voor vragen info@ssol.eu