Welke schadeposten zijn er ?!!
 1. Smartengeld
 2. Huishoudelijke hulp
 3. Verlies aan zelfwerkzaamheid
 4. Inkomensverlies
 5. Gemis auto van de zaak
 6. Inkomsten uit ‘zwart’ werk
 7. Zelfstandigen
 8. Economische kwetsbaarheid
 9. Studievertraging/achterstand
 10. Directe kosten
 11. Daggeldvergoeding ziekenhuisopname
 12. Medische kosten
 13. Extra telefoon- en portokosten
 14. Vervoerskosten
 15. Aanpassingen auto
 16. Kosten zonder nut
 17. Kosten in verband met verblijf thuis
 18. Hulpmiddelen
 19. Verhuiskosten
 20. Extra slijtage
 21. Duurdere vakantie
 22. WAO/WIA voorbehoud en belastinggarantie
 23. Kosten van rechtsbijstand
 24. Wettelijke rente
 25. Andere schadeposten: alle schade die is veroorzaakt door de schuld van een ander, moet worden vergoed.