Alle schade die is veroorzaakt door de schuld van een ander, moet worden vergoed. Mogelijke schadeposten zijn:

 • Smartengeld
 • Affectieschade
 • Huishoudelijke hulp
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid
 • Inkomensverlies
 • Gemis auto van de zaak
 • Inkomsten uit ‘zwart’ werk
 • Zelfstandigen
 • Economische kwetsbaarheid
 • Studievertraging/achterstand
 • Directe kosten
 • Daggeldvergoeding ziekenhuisopname
 • Medische kosten
 • Extra telefoon- en portokosten
 • Vervoerskosten
 • Aanpassingen auto
 • Kosten zonder nut
 • Kosten in verband met verblijf thuis
 • Hulpmiddelen
 • Verhuiskosten
 • Extra slijtage
 • Duurdere vakantie
 • WAO/WIA voorbehoud en belastinggarantie
 • Kosten van rechtsbijstand
 • Wettelijke rente

 

Bijhouden schadestaat

Moeite met het bijhouden van de schadestaat? SAL is een samenwerking aangegaan met OnlineSchadestaat. Deze software ondersteunt bij het opbouwen en bijhouden van de schadestaat, waarbij veel werk uit handen wordt genomen, zoals het berekenen van de wettelijke rente, het verrekenen van voorschotten, het toepassen van richtlijnen, automatisch verwerken van bijlagen.