P E R S B E R I C H T

Slachtofferorganisaties Letselschade slaan handen ineen.

Tijdens een bijeenkomst in Gouda hebben bestuursleden en vertegenwoordigers van 3 landelijk
opererende slachtofferorganisaties besloten tot een nauwe samenwerking om in 2020 te komen
tot een ingrijpende verbetering en herstructurering van de werk- en handelwijze van (aansprakelijkheids)
verzekeraars. Zij zullen in media en lokale en landelijke politiek gezamenlijk gaan optreden.

De oorsprong voor deze noodzakelijke drastische ommekeer in letselschadebehandeling ligt in 1998
toen al voor het eerst grootschalig werd geklaagd over de onwelwillende en frustrerende houding
van schadeverzekeraars voor èn nadat aansprakelijkheid is erkend.
Ruim 20 jaar later, na tientallen onderzoeken, diverse Ombudsmanrapporten en Kamerinterventies
en jaarlijkse aandacht van bv. Radar, Een Vandaag etc. is het systeem perverser dan ooit geworden.

Slachtoffers van verkeers- en bedrijfsongevallen, medische missers, en alle andere schade waar een
aansprakelijke partij verantwoordelijk voor is, worden veelal door de dekking gevende verzekeraar
onheus, onnodig frustrerend en vaak onmenselijk behandeld tegen alle wet- en regelgeving in.
Levens en toekomst van mensen en gezinnen zijn verwoest door jarenlange strijd om uitkeringen.
Diverse ´verbetertrajecten´ in 2006 en 2012 èn de inrichting van de door verzekeraars betaalde Letselschade
Raad en het Personenschade Instituut van Verzekeraars hebben de totale macht weten te
reguleren in onwetmatige en onrechtmatige procedures. Het triest hoogtepunt vormde bv de invoering
van WMO Regresrecht in bijna alle Nederlandse gemeenten waardoor slachtoffers en gemeenten
sinds 2015 per jaar honderden miljoenen terechte uitkering van verzekeraars zijn misgelopen.
VNG en gemeenten zijn voorgelogen en misleid door de verzekeraars waardoor inwoners met langdurige
en grote(re) letselschade blijvend zijn gedupeerd. Tienduizenden dossiers zijn niet en/of niet
eerlijk afgewerkt conform de wet. Het ontbreekt deze miljardenindustrie aan een moreel kompas.

De grote aandacht en oprechte steun van de Tweede Kamer en Minister Sander Dekker geven de
samenwerkingscombinatie het vertrouwen dat ergens na 20 jaar, rechtvaardigheid in schadebehandeling
zal terugkeren. Twee andere 2 algemene organisaties zullen uiteraard ook worden benaderd.

SSOL – Samenwerking Slachtoffer Organisaties Letselschade
alleen van, vóór en met slachtoffers

Stichting Letselschade en Gerechtigheid
Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers
Berlimont CMC Consulting

14 november 2019. Voor vragen en interviews: info@ssol.eu