STICHTING ADVIESPUNT LETSELSCHADESLACHTOFFERS

Een stichting zonder winstoogmerk,

die publiceert in het algemeen belang van (letselschade)zorg.

De Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers

is op 19 maart 2019 opgericht, en heeft de volgende doelstelling:

  1. Het bevorderen van brede maatschappelijke empathie voor letselschade slachtoffers, hun naaste omgeving, andere relaties en getuigen; ter bevordering van hun geestelijk/emotioneel en lichamelijk welzijn en ter herstel en behoud van hun autonome positie in de samenleving;
  2. Het verbeteren van de totale zorgverlening op alle fronten aan primaire en secundaire letselschadeslachtoffers;
  3. Het informeren over rechten en plichten van alle bij letselschade betrokkenen vanuit ervaringsdeskundigen, lotgenoten en gespecialiseerde advocatuur en bijstand;
  4. Het bewust maken van alle betrokken stakeholders inzake reeds aanwezige (bindende) wet- en regelgeving zoals onder meer GOMA, GBL 2006/2012 en alle andere toepasselijke vak- en branchewetgeving; alsmede het bewust maken van publiek, politiek, justitie en de media in deze.

U kunt de Statuten Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers downloaden.

Het bestuur van de Stichting wordt beperkt gevormd i.v.m. (hersen)letsel door:

Mike de Groot, voorzitter/oprichter
Pré-juridisch adviseur (letselslachtoffer).

Henk-Jan Beijert, penningmeester
Financieel deskundige (letselslachtoffer).

M.B., secretaris
Ervaringsdeskundige (letselslachtoffer).

 

In de Raad van Advies hebben sommige zeer 

beperkt zitting i.v.m. hun aantoonbaar (hersen)letsel:

Meneer X
Voorzitter Raad van Advies en tevens woordvoerder naar de politiek.

Anke Santens
Pré-juridisch adviseur (letselslachtoffer) en Master, Modern history (KU Leuven) / Aggegraat, Teaching qaulification (KU Leuven) / Post-Graduat, Jounalism (VLEKHO) / Post-Graduat, management (EHSAL Management School) / Post-Graduat, International Trade (HANTAL Business School. Website: STOP MISBRUIK door VERZEKERINGEN

Carsten Slot Hemsø
Ervaringsdeskundige (letselslachtoffer)

Diana Melis
Ervaringsdeskundige (letselslachtoffer) en schrijfsters Medische Missers. Website: medische missers

Dominika Duplicka
Ervaringsdeskundige (letselslachtoffer) en Master Sociologie, specialisatie Beleid & Consultancy (Rijksuniversiteit Groningen)

Fleur J.
Ervaringsdeskundige (letselslachtoffer) en strateeg

Pauline Vrij
Ervaringsdeskundige (letselslachtoffer) inzake trauma (psychisch, fysiek en seksueel).

Contact informatie: contactformulier
E-mail: bestuur@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl