Slachtofferorganisaties Letselschade slaan handen ineen
Tijdens een bijeenkomst in Gouda hebben bestuursleden en vertegenwoordigers van 3 landelijk
opererende slachtofferorganisaties besloten tot een nauwe samenwerking om in 2020 te komen
tot een ingrijpende verbetering en herstructurering van de werk- en handelwijze van verzekeraars. Zij zullen in media en lokale en landelijke politiek gezamenlijk gaan optreden. SAL is een van de organisaties die medewerking verleend.

Radar onderzoek letselschade
In februari is in het televisieprogramma Radar een oproep gedaan mee te werken aan een onderzoek. Via de website van Radar kon een vragenlijst ingevuld worden over de afhandeling van het verzekeringswerk bij letselschade. De uitkomsten van dit onderzoek worden in april van dit jaar verwacht.