Onze Missie
 • Aan tafel als Slachtofferorganisatie bij behandeling letselschade bij de opstelling van protocollen, gedragscodes en wetgeving;
 • Mensen bewust maken van de gevaren in het algemeen;
 • Een dokter een dokter weer laten zijn, die mensen beter wil maken en zich niet inlaat met derden;
 • De advocaat weer de advocaat wordt, die door het vuur gaat voor zijn cliënt;
 • Medische kunstfouten toegeven met camera toezicht;
 • Letselschade in het Strafrecht, omdat er een strafbaar feit is gepleegd;
 • LSA & ASP keurmerken worden vervangen door onafhankelijk keurmerk;
 • UWV menselijk maken met echte artsen;
 • Bedrijfsartsen en Verzekeringsartsen de wereld uit;
 • KiFiD ontbinden en onafhankelijk orgaan ervoor terug.
Onze Visie
 • GBL & GOMA verankerd in het Burgerlijk Wetboek;
 • Medische kunstfouten door team van TOP artsen laten oplossen;
 • Veiligere Wereld;
 • Landelijk Keurmerk met input van (letselschadeslachtoffer) patiënten;
 • Een Nationale Ombudsman Letselschade voor landelijk toezicht;
 • Onafhankelijk Letselschade-loket, dat de Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers mogelijk overbodig wordt;
 • Verzekeraars minder macht.