Welkom bij
STICHTING ADVIESPUNT LETSELSCHADESLACHTOFFERS
Een stichting zonder winstoogmerk (non-profit organisatie).
Organisatie

Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers (SAL) is een onafhankelijke organisatie die monitort en adviseert bij behandeling letselschade. SAL heeft als doel om met heldere adviezen te ondersteunen. Daarbij pleit SAL voor herstel en behoud van de autonomie positie van letselschadeslachtoffers in de samenleving.

Werkwijze

SAL registreert meldingen letselschade. Zo krijgt SAL een beeld van de kwaliteit en knelpunten in de zorg en afhandeling van letselschade. Die wordt besproken met overheden en andere instanties. Hoe meer er gemeld wordt, hoe sterker wij en ú staan. SAL dringt zo aan op betere informatie over rechten en plichten inzake letselschade.

Afhankelijk van melding en vraagstelling kan SAL verwijzen naar zorgspecialisten, advocaten, medische experts en instanties.

Een letselschade melden? Meldformulier

Na melding wordt indien door u gewenst contact met u opgenomen.